Bus Stop Details

Route No.: P1
Kammachha Sheesh Mahal Colony Kashiraj Apt.
Vinayka Vinayaka Hospital
Vijaynagram Near Arora Tent House Bhelupur Pani Ki Tank
Bhelupur Bhelupur Police Station Vijya Cinema
Jawahar Nagar Navjeevan Hospital
Murkatta  Gurudham Colony Varanasi Hospital
Aditya Nagar Dhirendra Mahila Vidyalaya


Route No : P2
Ravindrapuri Colony : Lane No. 5
Maa Champawati Devi
Chetmani Chauraha
Jayka Restaurent
Kinaram Lane No. 4
Lane No. 8
Union Bank
Natraj Eye Laser Center


Route : Ramna Area
Pandeypur
Aashapur
Chandra Chauraha
Gaura Bazar
Umraha
Chittona